Personvernerklæring

Bedriftsyoga.no AS behandler personopplysninger om de som er i kontakt med selskapet i forbindelse med tjeneste som Bedriftsyoga AS leverer.

Kontaktinformasjon er:
Bedriftsyoga.no AS
Organisasjonsnummer: 920544770
Epost: info@bedriftsyoga.no
Kontaktinformasjon: 482 46 583
Adresse: Bogstadveien 27b, 0355 Oslo

Nettstedet er designet og vedlikeholdt av flowdigital.no

Denne personvernerklæringen vil forklare hvordan og hvorfor personopplysninger innhentes og behandles.

Først kan det være greit å forklare hva som menes med personopplysning. En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, og telefonnummer.

Bedriftsyoga.no AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som selskapet behandler.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger skjer når enkeltpersoner som er i kontakt med Bedritfsyoga.no AS sender inn personopplysninger. Dette er gjerne i form av epost.

Bedriftsyoga.no AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett.

I samarbeid med våre leverandører av saksbehandlingssystem, datatjenester mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

Når det gjelder oppbevaring av opplysninger, oppbevares ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere tjenestene eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger ikke bli utlevert til andre. Vi vil dele personopplysninger med offentlige myndigheter kun dersom det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av våre tjenester normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

E-post adresse info@bedriftsyoga.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.